Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

31 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

20-21 grudnia 2018 r.

2 stycznia 2019 r.

2 maja 2019 r.