2021-10-17

Organizacja roku szkolnego zgodnie z MEN:

01 września 2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
23-31 grudnia 2020 r. – przerwa świąteczna
01-14 lutego 2021 r. – ferie zimowe
01-06 kwietnia 2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
25 czerwca 2021 r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca- 31 sierpnia 2021 r. - ferie letnie

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej ARKA NASZ DOM.
02 listopada 2020 r.
04-05 stycznia 2021 r.
29-30-31 marca 2021 r.
30 kwietnia 2021 r.
04 czerwca 2021 r.
Szkoła w tych dniach organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów.

Galeria zdjęć