2024-05-24

HORTITERAPIA

Hortiterapia polega na wykorzystaniu ogrodu i roślin do terapii. Można ją podzielić na bierną (tj. spacerowanie po ogrodzie, aktywność fizyczna, doznania zmysłowe i estetyczne) oraz czynną (np. praca przy uprawie i pielęgnacji roślin – sianie, sadzenie, zbieranie owoców).

Celem terapii jest ograniczenie stresu poprzez przebywanie wśród zieleni oraz zadowolenie dzieci z pielęgnowania roślin. Specjaliści dobierają rodzaje prac ogrodowych do schorzeń oraz wieku pacjentów tak, aby osiągnąć optymalne efekty terapeutyczne.

Dzieci prowadzą własny ogródek – sadzą rośliny, opiekują się nimi, patrzą jak się zmieniają i rosną.

Terapeuci starają się, aby dzieci poznawały ogród wszystkimi zmysłami. Poprzez różnorodność wykonywanych czynności mali pacjenci nieświadomie wykonują jednocześnie ćwiczenia rehabilitacyjne, uczą się przy tym pracować w grupie.

Kontakt z naturą uspokaja i wycisza – daje nowe pokłady energii. Dzięki spędzaniu wolnego czasu w ogrodzie rodzi się też pewna więź między dziećmi a terapeutami, która pomaga budować wzajemne zaufanie, co z kolei wspomaga proces rehabilitacji.