2024-04-23

Zajęcia pozalekcyjne

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala na rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań każdego ucznia.

Zajęcia pozalekcyjne są bezpłatne.

Kadra pedagogiczna i terapeuci służą radą w zakresie wyboru aktywności zgodnej z profilem dominującej inteligencji oraz uzdolnieniami uczniów.

Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych po złożeniu przez rodziców pisemnej deklaracji rok szkolny.

Zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły:

  • Dogoterapia,

  • Hipoterapia,

  • Integracja sensoryczna,

  • Warsztaty kulinarne,

  • Hortiterapia,

  • Muzykoterapia

Lista zajęć pozalekcyjnych może ulec zmianie zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.