2021-10-17

Zajęcia pozalekcyjne

Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala na rozwijanie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań każdego ucznia.

Zajęcia pozalekcyjne są bezpłatne.

Kadra pedagogiczna i terapeuci służą radą w zakresie wyboru aktywności zgodnej z profilem dominującej inteligencji oraz uzdolnieniami uczniów.

Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych po złożeniu przez rodziców pisemnej deklaracji rok szkolny.

Zajęcia dodatkowe odbywające się na terenie szkoły:

  • Robotyka,

  • Warsztaty multimedialne,

  • Warsztaty plastyczne,

  • Warsztaty taneczne,

  • Nauka szybkiego czytania,

  • Kaligrafia,

  • Savoir vivre,

  • Koło małego naukowca,

  • Język obcy.

Lista zajęć pozalekcyjnych może ulec zmianie zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

Galeria zdjęć