2024-06-13
31.03.2023

PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji pt. "KIEDY POSTRZEGAMY ŚWIAT INACZEJ ... WOKÓŁ EDUKACJI DZIECKA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH", która odbyła się 31.03.2023 r. Konferencja dedykowana była nauczycielom, dyrektorom szkół oraz rodzicom.

Mamy nadzieję, że konferencja była dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z organizacją kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dziękujemy, że byli Państwo z nami w tak licznym gronie. Jest to dla nas zaszczyt i motywacja do dalszych działań na rzecz wsparcia uczniów, nauczycieli i rodziców.

Z wyrazami szacunku dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Arka w Chełmie.